Verkeersvoorschriften

Maximumsnelheid

Toegestane maximumsnelheden voor voertuigen:
Voertuigcategorieën                                                           buiten
…………………………………………………………………………bebouwde kom                            autobaan
vrachtauto’s                                                                                70                                            80
vrachtauto-aanhangwagencombinatie                                  60                                            80
trekker-opleggercombinatie                                                    70                                            80
Transporten van buitengewone lengte                                  50                                            65
Veetransporten (groot vee)                                                      70                                             80

Voor toegestane maximumsnelheden tijdens het slepen van voertuigen, zie Pech onderweg verderop in dit hoofdstuk.

Tijdens het normale nachtrijverbod (22.00 tot 5.00 uur) geldt voor geluidarme vrachtauto’s (boven 7,5 ton toegestaan totaalgewicht) die wel mogen rijden, op snelwegen en wegen buiten de bebouwde kom een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur. Voorwaarde is dat deze voertuigen ook overdag met deze snelheid mogen rijden (zie boven). Op wegen of weggedeelten waar men wel 80 kilometer per uur mag rijden gedurende het nachtrijverbod, wordt dit door verkeersborden aangegeven.

Bijzondere regels
• Door geel licht rijden is een overtreding
• Vrachtauto’s en combinaties moeten een minimale afstand van 50 meter tot hun voorligger in acht nemen
• Al rijdend mag alleen handsfree worden gebeld
• Men dient overdag dimlichten te voeren wanneer het zicht beperkt is
• Meenemen van een verbandtrommel, voorzien van de gangbare eerstehulpmiddelen . Deze verbandtrommel dient stofvrij, vuilvrij en voldoende stevig te zijn.
• Meenemen van veiligheidshesje met reflecterende strepen. Dit dient te worden gedragen, wanneer men het voertuig verlaat, bijvoorbeeld op de vluchtstrook, de rijbaan, of in slecht zichtbare omstandigheden als duisternis, mist, regen, sneeuwval
• Per motorvoertuig van meer dan 3,5 ton toegestaan totaalgewicht en per getrokken voertuig van meer dan 750 kg toegestaan totaalgewicht dient men minstens één wielkeg mee te voeren

Aparte voorschriften bij weersomstandigheden
Voertuigen of voertuigcombinaties met een toegestaan totaalgewicht van meer dan 3,5 ton mogen in de periode van 1 november tot en met 15 april alleen in Oostenrijk rijden, wanneer zij:
• tenminste op de wielen van de aandrijfas winterbanden of banden met typering “M&S” (Modder & Sneeuw, Matsch- & Schneereifen, Mud & Snow) voeren. De profieldiepte moet daarbij minimaal 6 mm zijn bij banden met diagonale karkasstructuur en minimaal 5 mm bij banden met een radiale structuur
• geschikte sneeuwkettingen voor tenminste twee wielen op de aandrijfas meevoeren op het voertuig.
De sneeuwkettingen mogen echter pas worden gebruikt, zodra dit noodzakelijk is en dusdanig zijn bevestigd dat zij het wegdek niet beschadigen
Wanneer sneeuwkettingen verplicht zijn, wordt dit aangeduid met een daartoe bestemd bord. In deze gevallen moet het voertuig een snelheid respecteren van 40 kilometer per uur.

Parkeerplaatsen
Een overzicht van veilige parkeerplaatsen in dit land is opgenomen in de rubriek Services, TRANSPark op de website www.iru.org.
Op de douaneterreinen aan de grensovergang Brenner geldt een parkeerverbod voor vrachtauto’s gedurende het weekend. Eveneens geldt een parkeerverbod ‘s nachts tussen 22.00 en 06.00 uur, op zaterdag van 15.00 tot 24.00 uur en op zondag van 00.00 tot 22.00 uur binnen de bebouwde kom bij huizen en ziekenhuizen en 25 meter daarbuiten voor vrachtvoertuigen van meer dan 3,5 ton toegestaan totaalgewicht. Parkeren kan in die tijd uitsluitend op daarvoor aangewezen parkeerplaatsen.

Pech onderweg
Bij het wegslepen van voertuigen is de toegestane maximumsnelheid zowel binnen als buiten de bebouwde kom 40 kilometer per uur, ook op snelwegen. Wordt er bij het weg slepen echter gebruik gemaakt van een lepel, waarbij het gesleepte voertuig zelfstandig meerijdt op de eigen achterwielen, bedraagt de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom 50 kilometer per uur, buiten de bebouwde kom 60 kilometer per uur en op snelwegen 70 kilometer per uur.

Noodnummers:
• Politie 112
• Ambulance (Rettungsdienst) 112
• Brandweer (Feuerwehr) 112
Adressen/telefoonnummers/contactgegevens verkeersinformatie

www.arboe.or.at
www.arboe.or.at