Gevaarlijke stoffen

ADR

Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen gelden de bepalingen van het ADR. Informatie omtrent
eventuele aanvullende vergunningen en voorschriften via deze link http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/country-info_e.htm#Austria

Rijverboden
Alleen de gebruikelijke rijverboden, zie Feestdagen en rijverboden.

Bepalingen tunnels/bruggen
Voor sommige tunnels gelden bepaalde voorschriften en/of beperkingen voor voertuigen met gevaarlijke stoffen, bovenop de standaard veiligheidsregels, signaalborden, zwaailichten, et cetera. Neem daarom uit voorzorg of bij twijfel altijd contact op met de desbetreffende tunnelautoriteiten voor nadere informatie voor aanmelding, procedures en voorschriften. Informatie over tunnels via deze link http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/country-info_e.htm#Austria

Tunnels met bijzondere voorwaarden zijn onder meer:
• Arlbergtunnel, S16. Aanmelding: tel. 0043-(0)5010-838300
• Felbertauerntunnel, B108. Aanmelding: tel. 0043-(0)4875-8806-11
• Karawankentunnel, A11. Aanmelding: tel. 0043-(0)4242-41268 of tel. 0038-(0)644-871251, -871072
• Landecker Tunnel. Aanmelding: 00.00-24.00 uur onder tel. 0043-(0)5412-66812
• Perjentunnel, S16. Aanmelding: tel. 0043-(0)5446-2066222

Voor voertuigen die met oranje borden zijn gekenmerkt gelden de volgende procedures:
• Oranje borden zonder codering: de voertuig(combinatie) moet zijn uitgerust met een naar alle zijden zichtbaar oranje zwaailicht dat 200 meter voor de tunnelingang aan gezet moet worden
• Oranje borden met een gevaarcodering die begint met een ‘2’, coderingen die bestaan uit dubbele cijfers zoals ‘33’, of coderingen die beginnen met de letter ‘X’:
1. de voertuig(combinatie) moet een naar alle zijden zichtbaar oranje zwaailicht voeren als een tunnel van Categorie A wordt gepasseerd
2. de (voertuig)combinatie moet, behalve van dit zwaailicht, ook voorzien zijn van de diensten van een begeleidingsvoertuig als een tunnel van Categorie B wordt gepasseerd. Voor telefoonnummers van begeleidingsbedrijven kunt u contact opnemen met de tunnelbeheerders van onderstaande Categorie
B-tunnels:
a. Bosrück, A9. tel. 0043-(0)3612-2410526600, 0043-(0)50108-26600
b. Gleinalm, A9. tel. 0043-(0)3843-24480
c. Katschberg, A10. tel. 0043-(0)6477-84710
d. Pfändertunnel, A14, tussen 06.00 en 22.00 uur tel. 0043-(0)5574-75522, fax -75522224;
tussen 22.00 en 06.00 uur tel. 0043-(0)5576-72827, fax -72827400
e. Plabutsch, A9. tel. 0043-(0)316-2834550
f. Roppener, A11. tel. 0043-(0)5412-64917, 66812
g. Tauerntunnel, A10. tel. 0043-(0)6477-84710
• Oranje borden met overige gevaarcodering: de voertuig(combinatie) moet zijn uitgerust met een naaralle zijden zichtbaar oranje zwaailicht dat 200 meter voor de tunnelingang aangezet moet worden De voorschriften voor tunnels die niet op autosnelwegen liggen, zoals de Perjentunnel (S16), blijven ongewijzigd. Zo ook het voorschrift in Salzburgerland dat daar twee zwaailichten moeten worden gevoerd.