Cabotage

Cabotage is toegestaan onder dekking van de communautaire vergunning. Hierbij gelden de volgende voorschriften.

BTW
Het standaard BTW-tarief bedraagt 20 procent. Voor maaltijden, overnachtingen en dergelijke 10 procent. Verzoeken om restitutie van in Oostenrijk betaalde BTW dienen binnen negen maanden (uiterlijk 30 september) na afloop van een kalenderjaar digitaal te worden ingediend bij de Nederlandse belastingdienst. Sinds 1 januari 2010 gelden er nieuwe BTW regels in de EU.

Maten en gewichten
Bij cabotage kunnen afwijkende maximumgewichten gelden. Zie Toegestane maximummaten en -gewichten.

Tarieven en contractuele voorwaarden
Tarieven kunnen vrij worden overeengekomen. Voor het cabotagevervoer kan gebruik gemaakt worden van de CMR-vrachtbrief.

Tijdelijk verblijf
Sinds 14 mei 2014 zijn in Oostenrijk 3 cabotageritten binnen 7 dagen toegestaan, mits volgend op een internationale rit met hetzelfde voertuig, waarbij eerst de lading bestemd voor Oostenrijk werd gelost. Eén cabotagerit binnen 3 dagen is toegestaan wanneer een voertuig leeg het land binnenreed in aansluiting op een internationale rit, waarbij goederen werden gelost in een andere EU-lidstaat. CMR’s van internationale ritten dienen aan boord te zijn.
Als bewijsstuk kan ook dienen het voorheen in Oostenrijk gebruikte controleformulier van het
Oostenrijkse Ministerie van Verkeer, Innovatie en Technologie (BMVIT). Dit formulier is te downloaden via de website van het ministerie http://www.bmvit.gv.at/verkehr/strasse/personengueter/kabotage/index.html

Indien er een ongeoorloofde cabotagerit of geen of onjuist ingevulde bewijsstukken worden
geconstateerd, kan het bedrijf een boete van maximaal 7.267 euro en de chauffeur een boete van maximaal 726 euro worden opgelegd. Deze bedragen zijn ter plekke als borgsom te voldoen, en pas dan worden aangehouden voertuigen weer vrijgegeven.

Vervoer van bepaalde goederen
• Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen gelden de bepalingen van het ADR
• Voor het vervoer van bederfelijke levensmiddelen onder geleide temperatuur gelden de bepalingen van het ATP
• Voor het vervoer van levende dieren gelden de EU-bepalingen, per verordening van 5 januari 2007

Verzekering
Er zijn geen aparte bijkomende verzekeringsverplichtingen voor cabotage.