Feestdagen

Nationale feestdagen

1 januari (Nieuwjaarsdag), 6 januari (Driekoningen), 5 en 6 april (Pasen), 1 mei (Dag van de Arbeid), 14 mei (Hemelvaartsdag), 24 en 25 mei (Pinksteren), 4 juni (Sacramentsdag), 15 augustus (Maria Hemelvaart), 26 oktober (Nationale feestdag), 1 november (Allerheiligen), 8 december (Maria Onbevlekte Ontvangenis), 25 december (Kerstmis), 26 december (St. Stephansdag).