Rijverboden

Het weekendrijverbod geldt in Oostenrijk van zaterdagmiddag 15.00 uur tot en met zondagavond 22.00 uur (zie ook nachtelijk rijverbod).
Op bovengenoemde feestdagen is het rijverbod van kracht van 00.00 tot 22.00 uur.
Het rijverbod is van toepassing op alle vrachtauto/aanhangwagencombinaties waarvan tenminste één deel een toegestaan totaalgewicht (ttg) heeft van meer dan 3,5 ton, alsmede voor vrachtauto’s zonder aanhangwagen en trekker/opleggercombinaties met een ttg van meer dan 7,5 ton.

Uitzonderingen
Trekkers met opleggers >3,5 ton:
• Vervoer van melk
Voertuigen met een ttg > 7,5 ton:
• Vlees of levend vee voor de slacht (op snelwegen niet toegestaan het vervoer van zwaar vee)
• Bederfelijke, verse levensmiddelen (geen diepvries): fruit, groente, melk, zuivelproducten, vlees, vleeswaren, vis en visproducten, levende vis, eieren, paddestoelen, bakkerijproducten, gebak, koek, pasteien, kruiden (als plantje in een pot of als bundeltje), kant-en-klaar maaltijden. Voertuigen die leeg rijden in verband met bovengenoemde uitzonderingen of de terugritten voor vervoer van transportfaciliteiten of verpakkingswerkzaamheden van deze goederen dienen een CMR vrachtbrief aan boord te hebben die op verzoek dient te worden getoond. De ladingstatus (hoeveelheid) dient aan het begin en aan het eind van het vervoer duidelijk gedocumenteerd te zijn. De uitzondering wordt ongeldig verklaard als er bij de genoemde goederen, andere goederen geladen zijn. Voedselconserven in blik, pot of plastic, of verpakt in dun karton, met een houdbaarheid van meer dan een maand vallen niet onder deze uitzondering.
• Snacks en frisdranken voor toeristenplaatsen
• Dringende reparatiewerkzaamheden aan koelinstallaties, sleepdiensten (in alle gevallen is het volgens par. 46 StVO verplicht om de snelweg bij de eerstvolgende uitrit te verlaten), pechdienstvoertuigen
• Nooddienstvoertuigen
• Voertuigen die een vaste lijndienst onderhouden en lokaal vervoer op de twee zaterdagen voorafgaand aan 24 december.

Vakantierijverboden
Er gelden vooral in de zomer en winter extra rijverboden op jaarlijks nader te bepalen data, tijden, en snelwegen en nationale wegen. Deze rijverboden zijn gerelateerd aan rijverboden in buurlanden van Oostenrijk en gelden voor de volgende voertuigen:
1. Vrachtauto/aanhangwagencombinaties waarvan de som van beide toegestane totaal gewichten (ttg) hoger is dan 7,5 ton
2. Vrachtauto’s zonder aanhangwagen en trekker/opleggercombinaties met een ttg van meer dan 7,5 ton

Uitzonderingen
Uitgezonderd van deze rijverboden zijn transporten van/in het kader van:
• Slachtvee (behalve op autosnelwegen)
• Lichtbederfelijke levensmiddelen en periodieken
• Drankleveringen aan toeristische gebieden
• Niet uit te stellen leveringen aan tankstations, gastronomische bedrijven en evenementen
• Reparaties aan koelinstallaties
• Sleepdiensten of hulp bij pech
• Hulptransporten van erkende organisaties of hulp bij rampen
• Medische leveringen
• Wegen- en spoorbouw
• Openbare veiligheidsdienst en brandweer
• Huisvuil- en afvalverwijdering
• Zuiveringsinstallaties
• Oostenrijks leger of UNPROFOR, SFOR, KFOR
• Gecombineerd weg/spoorvervoer, van het laadadres naar het dichtst bij gelegen voor omslag geschikte spoorstation of van het dichtst bij gelegen voor omslag geschikte spoorstation naar het losadres en terug, onder voorwaarde dat men een transportbewijs (CIM/UIRR) van de aanbieder van gecombineerd vervoer meevoert, waaruit blijkt dat het voertuig of diens opbouw (wissellaadbakken, containers) via het spoor worden/werden getransporteerd
• Lege ritten tussen 08.00 en 10.00 uur, indien de chauffeur op weg is naar zijn privéadres, de standplaats van het bedrijf en/of het voertuig, een goederenterminal, een vrachtautoparkeerplaats, of een willekeurige plaats kan bereiken, van waaruit hij via openbaar vervoer of met een niet aan deze rijverboden onderworpen voertuig huiswaarts keert

Nachtrijverbod – algemeen
In Oostenrijk geldt een nachtrijverbod voor vrachtauto’s met een toegestaan totaalgewicht (ttg) van meer dan 7,5 ton tussen 22.00 en 05.00 uur.
Uitgezonderd is vervoer met schone (9 of minder NOx) en geluidarme voertuigen die in gevolge § 8b van de Kraftfahrgesetz-Durchführungsverordnung (KDV) 1967, de volgende maximale geluidsnormen niet overschrijden:
• Motorvermogen minder dan 150 kW : 78 dBA
• Motorvermogen meer dan 150 kW : 80 dBA
Indien men ‘s nachts rijdt dient bij controle een geldige en originele L-verklaring te worden overlegd, waarop vermeld staat dat aan de maximale normen ter zake wordt voldaan (conform § 8 b, lid 4 KDV).
Deze verklaring wordt afgegeven door de fabrikant van het voertuig en moet elke twee jaar worden vernieuwd. Op geluidarme voertuigen moet aan de voorzijde naast de kentekenplaat een plaatje (rond, groen met een witte rand en een witte hoofdletter ‘L’ worden aangebracht. Voor deze voertuigen geldt een maximum snelheid van 60 km/u. Op sommige weggedeelten kan een maximum snelheid van 80 km/u worden toegestaan.
Niet-geluidarme voertuigen, die ingezet worden in het gecombineerde weg/railvervoer of weg/
binnenvaartvervoer, zijn op sommige wegen in beide richtingen vrijgesteld van het nachtrijverbod, indien sprake is van voor- of natransport. De betrokken voertuigen dienen over een CIM/UIRR-document te beschikken, waaruit blijkt dat de wissellaadbak of container per spoor of per binnenvaartschip wordt of is vervoerd.

Lokale nachtrijverboden
In een aantal Oostenrijkse steden en gemeenten is een nachtrijverbod voorgeschreven voor het
transiteren van de stadscentra:
• Klagenfurt, van meer dan 3,5 ton ttg, tussen 23.00 en 05.00 uur
• Wiener Neustadt, vanaf 3,5 ton, tussen 23.00 en 05.00 uur
• Wels, vanaf 7,5 ton, tussen 22.00 en 05.00 uur (B157 en B138 oostelijke ringweg)
• Linz, vanaf 3,5 ton, tussen 22.00 en 06.00 uur
• Salzburg, vanaf 3,5 ton, tussen 22.00 en 05.00 uur
• Graz, vanaf 3,5 ton, tussen 23.00 en 04.30 uur (met uitzondering van voedselvoorziening en toegang tot spoor/wegvervoer)
• Innsbruck, vanaf 3,5 ton, tussen 22.00 en 05.00 uur (m.u.v. geluidarme voertuigen)
• Wenen, vanaf 3,5 ton, tussen 23.00 en 04.30 uur, of bepaalde trajecten:
• B18 Traisentalstraße tussen Berndorf en Traisen en op de B3 Wachaustraße en de B133 tussen Mautern en Melk, vanaf 7,5 ton tussen 22.00 en 06.00 uur
• Mödling (gemeenten Brunn/Geb, Hinterbrühl, Maria Enzerndorf, Mödling, Perchtoldsdorf)., vanaf 3,5 ton, tussen 22.00 en 06.00 uur (door verkeersborden aangegeven)
• B138 en A9 vanaf de staatsgrens , vanaf 5 ton tussen 22.00 en 06.00 uur
• B181 Achenseestraße tussen Wiesing en de staatsgrens bij Achenkirch met uitzondering van transport naar/van Hinterriss, Fischl en het Achental, vanaf 7,5 ton, tussen 22.00 en 05.00 uur
Rijverboden op de A12 (Inntal Autobahn)
Nachtrijverbod Inntal Autobahn (A12)
Er geldt ook een nachtrijverbod op een gedeelte van de A12 Inntal Autobahn, en wel als volgt:
• op het traject tussen Kufstein (kilometer 6,35) en Zirl (kilometer 90,00)
• voor vrachtauto’s of voertuigcombinaties van meer dan 7,5 ton toegestaan totaalgewicht (ttg)
• op werkdagen in de periode van 1 mei t/m 31 oktober tussen 22.00 uur en 5.00-uur
• op werkdagen in de periode van 1 november t/m 30 april tussen 20.00 uur en 5.00 uur
• op zon- en feestdagen tussen 23.00 uur en 5.00 uur
Uitgezonderd van het nachtrijverbod op de A12 zijn:
• Vervoer van snel bederfelijke levensmiddelen (aantoonbaar minstens 51 procent van de lading) met een houdbaarheid van slechts enkele dagen (niet langer dan een week)
• Vervoer van uitsluitend periodieken
• Vervoer in het kader van dringende geneeskundige zorg
• Vervoer van levende dieren
• Vervoer ten behoeve van de wegwerkzaamheden aan de A12 Inntal Autobahn en A13 Brenner Autobahn of ten behoeve van de bouw van de noordelijke aanvoerroute van de spoorverbinding BrennerMünchen-Verona
• Vervoer in het kader van wegsleep- en hulpdiensten
• Vervoer ten behoeve van het Oostenrijkse leger, ten behoeve van vredesmissies voor een internationale organisatie, de OVSE of de EU in het kader van gemeenschappelijk buitenlands of veiligheidsbeleid, of ten behoeve van hulptransporten van erkende hulporganisaties
• Ritten als voor- en naloop van begeleid gecombineerd vervoer naar resp. van de terminal in Wörgl. Het gecombineerde vervoer moet bij controle kunnen worden bewezen.
• Voertuigen voorzien van een EEV motor (t/m 31 oktober 2013) of Euro 6 motor (t/m 31 december 2015), mits dit met de voorgeschreven documenten kan worden aangetoond.
Euronormrijverbod Inntal Autobahn (A12)
Er geldt op de A12 een Euromotorrijverbod, tussen Kufstein (km 6,35) en Zirl (km 90,00) het hele jaar,vierentwintig uur per dag voor voertuigen en combinaties van meer dan 7,5 ton met een vervuilingsnorm van Euro-0, 1 en 2.
Uitgezonderd van het euronorm rijverbod op de A12 zijn:
1. Ritten als voorloop van onbegeleid gecombineerd vervoer: in oostelijke richting naar de terminal in Hall, in westelijke richting naar de terminal in Wörgl. Het gecombineerde vervoer moet bij controle kunnen worden bewezen
2. Ritten als naloop van onbegeleid gecombineerd vervoer: in westelijke richting vanaf de terminal in Hall, in oostelijke richting vanaf de terminal in Wörgl. Het gecombineerde vervoer moet bij controle kunnen worden bewezen
3. Gespecialiseerde voertuigen zoals betonmolens, sleepvoertuigen, rijdende kranen
Ontheffingen voor andersoortige lading worden nagenoeg nooit verstrekt. Informatie is te verkrijgen via http://www.tirol.gv.at/themen/umwelt/luft/nachtfahrverbot/ Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar en moeten worden ingediend bij de betreffende Bezirkshauptmannschaft of voor de stad Innsbruck bij de Stadtmagistrat. Voor de Bezirkshauptmannschaft Kufstein is het formulier te downloaden via http://www.tirol.gv.at/bezirke/kufstein/service/formulare/formverkehrsstr/

Lokale rijverboden
Aanvullende rijverboden gelden in de hierna genoemde deelstaten op de volgende wegen:
• Burgenland: B50
• Kärnten: B70, B78, B83, B85, B91, B94, B111, L22, L23, L24, L25, L27, L29, L33, L143, L144, L149
en in Villach en Klagenfurt
• Niederösterreich: B1, B2, B3, B4, B5, B16, B17, B18, B19, B37, B43, B54, B210, L62, L67, L80,
L2087, L8225 en LB37
• Tirol: A12, B164, B165, B170, B171, B172, B175, B176, B177, B178, B179, B180, B181, B182, B186, B189, B199, L6, L7, L11, L35, L36, L38, L39, L211, L261, L274, L348 en in Kitzbühel, Kufstein, Wörgl en Rattenberg
• Salzburg: B108, B158, B159, B161, B165, B178, B311 en L107
• Oberösterreich: B1, B3, B115, B122, B123, B125, B135, B137, B138, B139, B140, B141, B143, B 145, B148, B309, L510, L511, L520, L547, L554, L562, L569, L1087 en L1265
• Voralberg: B197 en L190,
• Steiermark: B 78, B113, B138, B317, B320, L121, L303, L304, L369, L371, L379, L518, L553, L603,
LB64, LB67 en LB70.

Milieuzone rijverbod
Er is een rijverbod voor voertuigen van vóór 1992 en Euro 0 (ongeacht het gewicht) in Wenen*), Burgenland, Niederösterreich en Steiermark**).
*) Vanaf 1 juli 2014 geldt in Wenen en omgeving (deels Niederösterreich) ook een rijverbod voor Euro 1 voertuigen (ouder dan ca. 18 jaar).
**) In Steiermark is op een groot deel van het wegennet (in de regio’s Großraum Graz, Mur-Mürzfurche, Mittleres Murtal en Mittelsteiermark) een Euronormrijverbod voor vrachtauto’s > 7,5 ton ttg ingevoerd. Vanaf 1 januari 2014 geldt dit rijverbod voor voertuigen toegelaten vóór 1992 en Euro 0, 1 en 2 –voertuigen. In Wenen en in het oostelijk deel van de deelstaat Niederösterreich, dienen vanaf 1 januari 2015 alle voertuigen die voor het vervoer van goederen worden ingezet, ongeacht het gewicht, behorend tot de categorie N1, N2, of N3, te zijn voorzien van een sticker waarop de euronorm staat. Vervolgens gaat op 1 januari 2016 een verbod in om met voertuigen van de Euronorm-2 te rijden in Wenen en in delen van Niederösterreich:
• Gebied Bruck an der Leitha de gemeentes Bad Deutsch-Altenburg, Bruck an der Leitha, Enzersdorf ander Fischa, Göttlesbrunn-Arbesthal, Götzendorf an der Leitha, Hainburg an der Donau, Haslau-MariaEllend, Höflein, Petronell-Carnuntum, Rohrau, Scharndorf, Trautmannsdorf an der Leitha.
• Gebied Gänserndorf de gemeentes Aderklaa, Andlersdorf, Deutsch-Wagram, Eckartsau, Engelhartstetten, Gänserndorf, Glinzendorf, Groß-Enzersdorf, Großhofen, Haringsee, Lassee, Leopoldsdorf im Marchfelde, Mannsdorf an der Donau, Marchegg, Markgrafneusiedl, Obersiebenbrunn, Orth an der Donau, Parbasdorf, Raasdorf, Strasshof an der Nordbahn, Untersiebenbrunn, Weiden an der March, Weikendorf;
• Gebied Korneuburg de gemeentes Bisamberg, Hagenbrunn, Korneuburg, Langenzersdorf
Gebied Mödling de gemeentes Achau, Biedermannsdorf, Brunn am Gebirge, Guntramsdorf, Hennersdorf, Laxenburg, Münchendorf, Vösendorf, Wiener Neudorf;
• Gebied Wenen Omgeving de gemeentes Fischamend, Gerasdorf bei Wien, Himberg, Schwechat, Ebergassing, Klein-Neusiedl, Klosterneuburg, Lanzendorf, Leopoldsdorf, Maria-Lanzendorf, Rauchenwarth, Schwadorf, Zwölfaxing.
De sticker is te verkrijgen bij diverse verkooppunten en kost 2,50 € inclusief BTW, daarbij komen nog werkplaatskosten (ongeveer 12 minuten werk).

Voor een overzicht van de verkooppunten volg deze link: http://www.oeamtc.at/portal/ig-luft-abgasplaketten-verordnung+2500+1387398