Maten en gewichten

Toegestane maximummaten en -gewichten

Het internationale vervoer houdt zich aan de maximummaten en -gewichten die zijn vastgelegd in richtlijn 96/53/EG (zie hoofdstuk Regelingen achter in dit boek). Onderstaande maten en gewichten gelden voor voertuigen ingeschreven in Oostenrijk, deze zijn van toepassing in het nationaal vervoer. De maximumgewichten gelden bij cabotage.

Maten en gewichten
a. Hoogte ……………………………………………………………………………………… 4,00 m
b. Breedte …………………………………………………………………………………….. 2,55 m
• koelvoertuig ……………………………………………………………………………….. 2,60 m
c. Enkele as …………………………………………………………………………………………………………. 10,00 ton
• aangedreven as …………………………………………………………………………………………………. 11,50 ton
d. Tandem-as motorwagen asafstand minder dan 1 m ………………………………………….11,50 ton
• bij een asafstand van 1 tot 1,3 m ………………………………………………………………………… 16,00 ton
• bij een asafstand van 1,3 tot 1,8 m ……………………………………………………………………… 18,00 ton
• bij een asafstand van 1,3 tot 1,8 m en met een aangedreven as met dubbellucht
en luchtvering ………………………………………………………………………………………………………. 19,00 ton
• bij een asafstand vanaf 1,8 m (voor opleggers/aanhangwagens) ………………………….20,00 ton
e. Tridem-as bij een asafstand tot 1,3 m ………………………………………………………………… 21,00 ton
• bij een asafstand vanaf 1,3 tot en met 1,4 m ……………………………………………………….. 24,00 ton
f. Trekker, 2 assen………………………………………………………………………………………………….. 18,00 ton
• >2 assen ……………………………………………………………………………………………………………… 25,00 ton
• 3 assen met dubbellucht en luchtvering ………………………………………………………………. 26,00 ton
g. Vrachtauto (lengte 12,00 m) met 2 assen ……………………………………………………………..18,00 ton
• met 3 assen …………………………………………………………………………………………………………. 25,00 ton
• met 3 assen met dubbellucht en luchtvering ……………………………………………………….. 26,00 ton
• met 3 assen (aanhangwagen) ………………………………………………………………………………. 24,00 ton
• met 4 assen, waarvan 2 gestuurde assen met dubbellucht en luchtvering ……………. 32,00 ton
h. Vrachtauto-aanhangwagencombinatie (lengte 18,75 m) 1) ……………………………………40,00 ton2)
i. Trekker-opleggercombinaties (lengte 16,50 m)3) ………………………………………………….. 40,00 ton
• in geval van gecombineerd vervoer van container of swap body …………………………… 44,00 ton
1) De toegestane maximumlengte is 18,75 meter, onder voorwaarde dat:
• de parallel met de lengte-as van het samenstel gemeten maximale afstand tussen het voorste punt van de laadruimte achter de stuurcabine en het achterste punt van de aanhangwagen van de combinatie, verminderd met de afstand tussen de achterkant van het motorvoertuig en de voorkant van de aanhangwagen niet meer bedraagt dan 15,65 meter
• de parallel met de lengte-as van het samenstel gemeten maximale afstand tussen het voorste punt van de laadruimte achter de stuurcabine en het achterste punt van de aanhangwagen van de combinatie niet meer bedraagt dan 16,40 meter
2) De normen van de afzonderlijke voertuigen dienen in acht te worden genomen.
3) De toegestane maximumlengte is 16,50 meter, onder voorwaarde dat van de oplegger:
• de afstand tussen de pen van de opleggerkoppeling en de achterkant van de oplegger maximaal 12 meter is
• de horizontaal gemeten afstand tussen het middelpunt van de koppelpen en een willekeurig punt aan de voorzijde van de oplegger niet meer bedraagt dan 2,04 meter

Maximale uitsteek aan voor- en achterzijde
Zonder ontheffing geen uitstekende lading aan de voor- of achterzijde van het voertuig toegestaan. Met ontheffing uitstekende lading maximaal 25 procent van de lengte van de trailer, met een maximum van 3,40 meter. Indien de trailer uitschuifbaar is, is uitstekende lading niet toegestaan.