Documentatie

Benodigde documenten

Op de persoon

 1. Paspoort of identiteitskaart
 2. Rijbewijs
 3. Verklaring van dienstbetrekking

Op het voertuig

 1. Kentekenbewijs voor trekkend en getrokken voertuig
 2. W.A.-verzekering verplicht. De groene kaart wordt erkend
 3. APK rapport

Op de lading (in geval van ‘vrije’ goederen)

 1. CMR-vrachtbrief, geheel ingevuld volgens de bepalingen van de CMR.
 2. Document de suivi. Op dit formulier (eigen briefpapier hiervoor is toegestaan) moeten de volgende gegevens vermeld zijn: Chargement, Expéditeur, Arrivée (date/heure), Départ (date/heure), Livraison demandée (date/heure), Prestations annexées réalisées, signature et timbre de l’expéditeur

Voor nadere informatie omtrent de in- en uitvoer van goederen, zie Douane- regelingen.

Transportvergunningen

De hieronder genoemde vergunningen dienen bij de NIWO te worden aangevraagd.

Algemeen
Gewaarmerkte kopie communautaire vergunning (de zogenaamde Eurovergunning).

Bilateraal en transitovervoer
Vrij.

Derdelandenvervoer

 1. Vrij met EU-lidstaten, Noorwegen en Zwitserland
 2. Toegestaan met niet EU-lidstaten, onder voorwaarde dat ook het andere land derdelandenvervoer toestaat
 3. Vervoer onder dekking van een CEMT-vergunning is toegestaan. Voor CEMT-verhuisvervoer bestaan speciale vergunningen

Cabotage
Cabotage is toegestaan onder dekking van de Euro-vergunning. Voorschriften voor cabotagevervoer, zie Cabotage.